A projektről

A város teljes területére kiterjedő műemléktopográfiai projektünk nem csak a hivatalosan műemlékké nyilvánított épületek, hanem az összes építészeti, városképi szempontból jelentős elem felleltározását célozza, az épületeken túl a köztéri szobrokig és a tűzcsapokig. A terepmunka során adatgyűjtés, részletes művészettörténeti leírás, fotódokumentáció, adott esetben pedig építészeti felmérés készül az épületekről, emlékekről. Mindez tudományos igényű levéltári kutatásokkal egészül ki, melyek kitérnek ezek megrendelőire, tervezőire, kivitelezőire és művészettörténeti jelentőségére is.

A terepmunkát és a kutatásokat zömmel a Maros Megyei Múzeum munkatársai és más, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem művészettörténeti tanszéken formálódott szakemberek végzik. A tudományos munkában az évek során Oniga Erika, Barabás Kisanna, Földi Imelga, Vécsei Hunor, Mihály Melinda, Bordás Beáta, Karácsony István, Kovács Zsolt, Imecs-Magdó Eszter, Kovács Mária-Márta és Gál Zsófia művészettörténészek vettek részt. A projektet Orbán János, a Maros Megyei Múzeum kutatója vezeti; kezdeményezője és mentora ifj. Entz Géza művészettörténész.

Az építészettörténeti kutatás tudományos szempontjai mellett fontos célkitűzésünk az épített örökség és a kutatási eredmények népszerűsítése a marosvásárhelyiek és a szélesebb érdeklődő közönség körében. Ezt szolgálta az eddig megszervezett számos konferenciánk, melyek közül a Város színeváltozása sorozatcímet viselő ülésszak már számos kiadást megért. Emellett az elmúlt években nyílt napokra, városnéző sétákra, vitaestekre, kerekasztal-beszélgetésekre is sor került, legyen szó a marosvásárhelyi tűzcsapok, köztéri szobrok vagy műemlékek helyzetéről. Ezt az ismeretterjesztő tevékenységet segíti elő Facebook-profilunk, valamint ez a honlap, a kutatási eredményeket adatbázis formájában tároló topographia.ro is.

A projekt a Marosvásárhelyi Kulturális Központ civil szervezet és a Maros Megyei Múzeum együttműködése révén működik. Partnerei a székesfehérvári Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfiáért valamint a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Történeti Intézete. Munkánkat az idők során támogatták: Sólyom László köztársasági elnök (2012), a Pro Professione Alapítvány (2013–2016), a Bethlen Gábor Alap (2014), a Forster Központ (2015), valamint a Rómer Flóris Terv a Teleki László Alapítvány közreműködésével (2016-2018).