Bibliográfia

Építészet Marosvásárhelyen. Tanulmányok


BARABÁS Kisanna
Jelinek Antal, Marosvásáhely városi mérnöke (1872–1893). In: Orbán János (szerk.): Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben. Marosvásárhely–Kolozsvár, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, 233–248.

B. NAGY Margit
Türk Antal építőmester. In: Stílusok, művek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest, Kriterion, 1977, 32–49.

KARÁCSONY István
A Székely Iparmúzeum marosvásárhelyi épülete. In: Kovács Zsolt – Sarkadi Nagy Emese – Weisz Attila (szerk.): Liber Discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 2011, 363–372.

KESERÜ Katalin
Toroczkai Wigand Ede marosvásárhelyi épületeiről, védelmük érdekében. In: Orbán János (szerk.): Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben. Marosvásárhely–Kolozsvár, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, 277–305.

ONIGA Erika
Vázlat Dósa László (1855–1917) életútjához és építészi tevékenységéhez. In: Orbán János (szerk.): Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben. Marosvásárhely–Kolozsvár, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, 249–275.

ONIGA Erika
A marosvásárhelyi Református Kollégium főépülete. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Új sorozat, VIII. 143–169.

ONIGA Erika
A marosvásárhelyi Református Kollégium Nagy Győző által tervezett melléképületei (1908–1911). 
In: Kovács Zsolt, Orbán János (szerk.): Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi konferenciájának előadásaiból. Marovásárhely–Kolozsvár, 2013, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 173–185.

ORBÁN János
Táblabírák, főnemesek, pallérok és házak. Városkép és társadalom változásai Marosvásárhelyen a Királyi Tábla beköltözését követően. In: Bányai Réka–Sebestyén Spielmann Mihály (szerk.): Könyvek által a világ… Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Marosvásárhely, 2009, Teleki Téka Alapítvány, 245–280.

ORBÁN János
A marosvásárhelyi barokk mesterkör kutatásának újabb eredményei. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, Új sorozat, III–V. (XIII–XV.) 2008–2010, 191–210.

ORBÁN János
„Mert Könyvet lehetne arról írni sokat … tsak a’ míg épített ólly’ fényes Házakat.” Wesselényi Kata marosvásárhelyi házáról. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából, Új sorozat, VI–VII. (2011–2012) 265–286.

ORBÁN János
Date noi despre arhitectura Târgu-Mureşului la începutul secolului al XIX-lea – construcţia clădirii Apollo. Marisia. Studii şi materiale. Istorie. XXX–XXXI (2011), 9–22.

ORBÁN János
A Királyi Tábla első két marosvásárhelyi székháza. In: Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690–1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére. Marosvásárhely–Kolozsvár, 2011, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 137–181.

ORBÁN János
„…kétfelől galériája lesz, a közepe pedig templom formára felmegyen.” A Teleki Téka hosszházas terveiről. In: Kovács Zsolt, Orbán János (szerk.): Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi konferenciájának előadásaiból. Marovásárhely–Kolozsvár, 2013, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, 91–109.

 

Építészet Marosvásárhelyen. Általános irodalom

BENKŐ Károly
Marosvásárhely szabadi királyi város leírása 1862-ben. S.a.r. Pál-Antal Sándor. Marosvásárhely, 2001, Mentor.

KERESZTES Gyula
Marosvásárhely régi épületei. Marosvásárhely, Difprescar, 1998.

KERESZTES Gyula
Marosvásárhely szecessziós épületei. Marosvásárhely, Difprescar, 2000.

MAN, Ioan Eugen
Târgu-Mureş, istorie urbană, I. De la începuturi până în anul 1850. Târgu-Mureş, Editura Nico, 2006.

MAN, Ioan Eugen
Târgu-Mureş, istorie urbană, II. Din anul 1850 până la primul război mondial. Târgu-Mureş, Editura Nico, 2009.

MAN, Ioan Eugen
Târgu-Mureş, istorie urbană, III. Perioada interbelică. Târgu-Mureş, Editura Nico, 2010.

MAN, Ioan Eugen
Târgu-Mureş, istorie urbană, IV. Anii 1945–1990. Târgu-Mureş, Editura Nico, 2011.

MAN, Ioan-Eugen
Monumente de arhitectură civilă din municipiul Târgu-Mureș. Studii de caz. Târgu-Mureș, Editura Nico, 2015.

PÁL-ANTAL Sándor
A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára. Indicatorul istoric al străzilor, pasajelor și piețelor din Târgu-Mureș. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 1997.

SIPOS Lajos
Marosvásárhelyi mesélő házak. Marosvásárhely, Difprescar, 1999.